Zadzwoń 576 608 708 |  Napisz: biuro@poradniaszczecin.pl

O nas

Poradnia Obywatelska powstała z inicjatywy Stowarzyszenia "Synergia" oraz Stowarzyszenia "Educare", natomiast w roku 2017 do grona organizacji współprowadzących Poradnię, w ramach projektu "Świadomy Obywatel - Poradnia Obywatelska prowadzona w ramach Biura Porad Obywatelskich" współfinansowanego ze środków miasta Szczecina, dołączyła także Fundacja "Ludzkie Sprawy". Zadaniem Poradni jest wyposażenie mieszkańców naszego miasta oraz mieszkańców województwa w odpowiednią wiedzę, tak aby potrafili oni w aktywny i skuteczny sposób rozwiązywać swoje problemy, prowadząc tym samym do zmiany swojej trudnej sytuacji. Do korzystania z Poradni Obywatelskiej zapraszamy wszystkie osoby w szczególności znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, które nie są w stanie same poradzić sobie z narastającymi trudnościami. Obecnie Poradnia Obywatelska działa m.in. w oparciu o realizacje zadania publicznego pn. "Świadomy Obywatel - prowadzenie Poradni Obywatelskiej w ramach Biura Porad Obywatelskich", które współfinansowane jest ze środków finansowych miasta Szczecin.

W naszej Poradni otrzymacie Państwo bezpłatną, fachową pomoc świadczoną przez następujących specjalistów: - psycholog (psycholog dziecięcy, młodzieży i dla osób dorosłych) - prawnik (pomoc w sprawach rodzinnych, majątkowych itp.) - pracownik socjalny (poradnictwo dotyczące pomocy instytucjonalnej, sprawy mieszkaniowe itp.) - doradca zawodowy i psychospołeczny (przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu, pomoc w powrocie na rynek pracy poprzez rozmowy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych itp.) - specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - specjalista ds. uzależnień (w tym również uzależnienia dzieci i młodzieży) - pedagog (pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych z dziećmi i młodzieżą)

Specjaliści Poradni udzielają pomocy na trzy sposoby:  - telefonicznie - drogą elektroniczną - osobiście  Do specjalistów obwiązują wcześniejsze zapisy telefonicznie, mailowo bądź osobiście w głównym punkcie poradniczym tj. przy ul. Hołdu Pruskiego 8 w Szczecinie, w godzinach od 10.00 do 18.00.

Godziny pracy Poradni Obywatelskiej:
1. Punkt główny - ul. Hołdu Pruskiego 8 - czynny codziennie w dni powszednie od 10.00 do 18.00.
2. Punkt przy ul. Reduty Ordona 58/8 - czynny codziennie w dni powszednie od 12.00 do 15.00.
3. Punkt przy ul. Metalowej 31 znajdujący się w siedzibie Rady Osiedla Podjuchy - czynny 1 raz w tygodniu w poniedziałki od 17.00 do 19.00

Szczegółowy harmonogram wsparcia - daty poradnictwa udzielanego przez poszczególnych specjalistów, dostepny jest w zakładce "do pobrania".

Izabela Pawlaczyk - kierownik Poradni, pracownik socjalny, pedagog

Pani Iza jest Kierownikiem Poradni Obywatelskiej. Ponadto prowadzi poradnictwo w zakresie spraw socjalnych i pedagogicznych. Jest osobą pracowitą, energiczną i pełną pomysłów. Realizuje zajęcia z poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w prowadzonych przez nas Szkolnych Ośrodkach Kariery, a...

Czytaj więcej...

Bartosz Rogojsza - koordynator zadania, doradca zawodowy

Koordynator zadania "Świadomy Obywatel - Poradnia Obywatelska prowadzona w ramach Biura Porad Obywatelskich". Wymagający, ale spokojny i zawsze pozytywnie nastawiony. Specjalista ds. przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości osobistej i poradnictwa zawodowego, a także rachunkowości III...

Czytaj więcej...

Rafał Rechul - doradca pierwszego kontaktu

Pan Rafał w 2013 roku  ukończył studia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym uzyskując tytuł magistra ekonomii  o specjalizacji Rachunkowość i Finanse oraz Gospodarka Nieruchomościami. Od roku 2014 jest pracownikiem biura rachunkowego na stanowisku specjalisty ds...

Czytaj więcej...

Joanna Rogojsza - doradca społeczny

Wulkan energii, uśmiechu i pracowitości. Poprzez udział w kursach, szkoleniach oraz wizytach studyjnych stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Jest członkiem interdyscyplinarnych zespołów zarządzających ds. organizacji i wdrażania projektów, w tym projektów partnerskich, gdzie odpowiedzialna...

Czytaj więcej...

Ewa Chmielecka - psycholog

Pani Ewa jest magistrem psychologii - specjalność społeczna oraz magistrem filologii polskie - specjalność dziennikarska. Związana ze Stowarzyszeniem "Educare" oraz Stowarzyszeniem "Synergia" od 2016 roku, prowadziła m.in. zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci. Pani Ewa...

Czytaj więcej...

Kamil Pawlaczyk - pracownik socjalny, pedagog

Pan Kamil to osoba spokojna i pełna pomysłów. W ramach Poradni Obywatelskiej prowadzi poradnictwo socjalne oraz rolę edukatora z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz kształtowania kompetencji społecznych. Prowadzi zajęcia z poradnictwa edukacyjno-zawodowego organizowanych przez Stowarzyszenie...

Czytaj więcej...

Joanna Świątek - Wojnarowska

Prawnik  i mediator sądowy. Prowadzi własną kancelarią oraz fundację „Ludzkie Sprawy”.  Społecznik z zacięciem pozytywisty z pokolenia na pokolenie. Lubiąca ludzi, pracę z nimi i na ich rzecz. Pani Joanna jest także prezesem Fundacji "Ludzkie Sprawy", która prowadzi liczne działania...

Czytaj więcej...

Magdalena Gasik - doradca obywatelski

Pani Magdalena jest absolwentką Akademii Rolniczej w Szczecinie. W 1996 roku uzyskała dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych "Rachunkowość" na Uniwersytecie Szczecińskim i rozpoczęła pracę w Biurze Rachunkowym. Od lipca 2000 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. W 2006 ukończyła studia...

Czytaj więcej...

Agnieszka Juchno - Marcjan - adwokat

Zaangażowana społeczniczka, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie udzielnia poradnictwa prawnego dla mieszkanców miasta Szczecin. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji, jak również i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie jest wpisana na listę adwokatów przy...

Czytaj więcej...

Poradnia Obywatelska (Punkt Główny)

ul. Hołdu Pruskiego 8,
70-550 Szczecin

Tel.: 576 608 708
biuro@poradniaszczecin.pl

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00